Om os

Bestyrelsesmøde 01.02.2022

Referat af Bestyrelsesmøde den 1. februar 2022 kl. 17:30 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø

Til stede: Tove Madsen, Lars Juhl, Alfred Voldum, Allan Blok, Else Toft, Jes Brandt Hansen og Bente Lindboe.


1. Godkendelse af referatet fra mødet den 26. november 2021
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen
Der er stadig problemer med varmen på Lundehusskolen. Det er også sket, at hold har måttet vende om i døren, fordi de ikke kunne komme ind.
Allan har bestilt lokale i Osramhuset til afholdelse af årets generalforsamling d. 26. marts.

3. Orientering fra formanden
Alle har været glade for at kunne komme i gang igen fra d. 17. januar. Nu, da alle restriktioner er borte.
Publikationsfonden skal have møde d. 16. februar.

4. Orientering fra udvalgene
Dansting: Kommer i gang nu. Lokaler skulle søges inden d. 1. februar, men Allan mener at kunne ordne det i morgen.
Der planlægges blandt andet en balkanaften.

5. Økonomi
Else har gjort afregningen med Kulturministeriet op for nedlukningen i perioden 9/12 2020 – 21/5 2021. Så godt som alle vores faktiske udgifter er godtgjort.
Hun har også et udkast til regnskabet for hele 2021 færdigt, som viser, at vi er foran budgettet. Det vil blive fremlagt på generalforsamlingen i marts.

6. ASA – herunder hjemmesiden
Allan meddeler, at ASA vil blive implementeret efter påske. Else og Bente skal derefter mødes med Allan og blive indviet i brugen.

7. Generalforsamling – dato?
Generalforsamling afholdes lørdag d. 26. marts i Osramhusets Lille Sal kl. 16:30. Medarbejderrepræsentant vælges kl. 16:25. Vi har salen til kl. 22.00 og vil afslutte med den efterhånden traditionelle pizza og muligvis ”bal”.
Tove kontakter dem, som er valgt for 1 år, om de vil genopstille.
Bente sender opfordring til indbetaling af medlemsafgift ud til alle og lægger det på hjemmesiden.

8. Eventuelt
Intet

9. Næste møde
Tid: Tirsdag d. 8. marts 2022, kl. 17:30
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.

                                                                                                                            Referent: Bente Lindboe

dof