Om os

Årsberetning 2021

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2021

I 2020 var deltagerantallet 346
I 2021 var deltagerantallet 129

AKTIVITETER I 2021
På grund af COVID-19 kunne man ikke oprette hold i forårssæsonen 2021.
Vi har kunnet aflønne lærerne for de mistede timer, da vi har fået dækket udgifterne via Hjælpepakkerne.
På grund af corona situationen har vi ikke kunnet arrangere debatskabende aktiviteter.
Vi håber, at det kan lade sig gøre i 2022.
Vi har ikke kunnet afholde Dansting i 2021.

BESTYRELSESARBEJDE
På grund af den sene Generalforsamling for 2020, der blev afholdt den 11.9.2021, hvor vi i beretningen dækkede 2020 + perioden for 2021 frem til 11.9.2021, har vi efter det stiftende møde afholdt 2 bestyrelsesmøder for resten af året inde hos Allan.
Else har, som tidligere, ansøgt om tilskud fra Hjælpepakkerne, det har været en stor opgave, som vi ikke kan takke nok for.
ASA bliver implementeret efter påske 2022. Else og Bente skal derefter mødes med Allan og blive indviet i brugen.
Tingluti Forening har nu 63 medlemmer.

TINGLUTI PUBLIKATIONS FOND
Efter formand Ole Jungshoved døde den 30.8.2021 har bestyrelsen nedsat sig som følgende:
Niels Christensen: Formand, Fin Alfred Larsen: Næstformand, Else Toft: Kasserer, Tove Madsen: Sekretær, Jørgen Jakobsen: Bestyrelsesmedlem, Roland Henriksen: Bestyrelsesmedlem, Jørgen Christoffersen: Bestyrelsesmedlem, Ebbe Nielsen: Bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen arbejder på at få fuldt overblik over diverse dokumenter, opgaverne er fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne.
Publikationsfonden uddelte ikke Tinglutiprisen 2021, men det vil ske igen i 2022.

På bestyrelsens vegne
Tove Madsen

dof