Om os

Årsberetning 2020/2021

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2020-2021

AFTENSKOLEN
I 2019 var deltagerantallet 341
I 2020 var deltagerantallet 346

LOKALESITUATIONEN
På grund af Covid 19 restriktioner om forsamlingsforbud, var Allan nødsaget til at finde andre lokaler til orkestrene og balkankoret.
Frejas Fioler og Balkankoret fik midlertidigt lokale på Vibenshus Skole, og Nøkkens Galocher fik husly på Vesterbro Ny Skole. Israelsk dans er flyttet til Krystalgade.

AKTIVITETER I 2020
På grund af forsamlingsforbuddet har det ikke været muligt at afholde Dansting eller debatskabende arrangementer, vi håber, at det fremover kan lade sig gøre igen.
For mandagsholdet har forsamlingsforbuddet for efterårssæsonen været en udfordring, da der kun måtte være 10 ad gangen til dans. Lise og Niels Henning tog initiativ til at holde sammen på holdet, oprettede deltagerliste for dem, der gerne ville deltage og sørgede for, at alle fik dansetimer. Niels Henning, Lars og Elsebet dansede for, og det har været fornøjelige timer.
Det har været en udfordring for aftenskolen med oprettelse af hold rette ind efter regeringens forsamlingsforbud, hvilket indebar aflysninger.

BESTYRELSESARBEJDE
I 2020 har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder hos Allan og 3 møder på Zoom.
Jette besluttede at træde ud af bestyrelsen i slutningen af februar. Lars rykkede fra 1. suppleant til bestyrelsesmedlem og deltog derefter i bestyrelsesmøderne.
Else har lagt et stort arbejde i at søge om Coronatilskud for aflyste timer. Det har derfor været muligt at honorere underviserne for tabte timer, vi sætter stor pris på Elses indsats.
Tingluti skal overgå til et nyt administrationssystem, ASA. Else og Bente har deltaget ASA kursus.
Tingluti Forening har nu 59 medlemmer.

PUBLIKATIONSFONDEN
Danish Music Awards Folk Music blev i 2020 afholdt i Amager Bio. Finn Alfred Larsen overrakte årets Tinglutipris til Lene Buch fra Folk Roskilde for sit mangeårige engagement for Roskildes musikliv.
Nøkkens Galocher har spillet sammen i 30 år, og det ønskede de at fejre med at få indspillet en CD, de ansøgte Publikationsfonden, som bevilgede kr. 15.000 til indspilningen.
Bestyrelsesmedlem i Publikationsfonden, Michael Barnwell døde i april 2021. Michael var formand for Tingluti i perioden, hvor Tingluti flyttede fra Jagtvej til Osramhuset.
Formanden for Tingluti Publikationsfond, Ole Jungshoved, afgik ligeledes ved døden den 30.8.2021 efter kort tids sygdom.
Vi ærer begges minde.

På bestyrelsens vegne
Tove Madsen

dof