Om os

Årsberetning 2019

BESTYRELSENS BERETNING 2019

AFTENSKOLEN
I 2019 var deltagerantallet 367
I 2018 var deltagerantallet 341

LOKALESITUATIONEN
Osramhuset: Fra september havde vi først fået tider for benyttelse af lokalet fra kl. 20.00. Da vi mente, at det var lige sent nok, havde Allan også booket salen på Tomsgårdsvej for se, om der var plads nok for mandagsholdet. Efter nogle gange, blev der holdt en afstemning om, hvor man syntes var bedst, og Osramhuset vandt.
Tomsgårdsvej fungerer ikke som før, det står næsten tomt, så rengøring m.m. har været under al kritik, Allan har gentagne gange klaget over det.
Københavns kommune indførte timebetaling for lokaler fra 1.7.2019 – det er trukket tilbage for folkeoplysende foreninger.

AKTIVITETER I 2019
Der har været afholdt 5 Dansting i 2019, 3 i foråret og 2 i efteråret. Fremover vil der være 4 Dansting om året – hvis coronasituationen tillader det.
Niels Henning og Lise arrangerede to gange sommerdans i maj måned, den ene gang med levende musik, et godt initiativ, som alle er glade for.
Vi har ansøgt Publikationsfonden om tilskud på kr. 5.000 til Dansting. Beløbet er blevet bevilget.
Af forskellige årsager har der ikke været overskud til at afholde debatskabende arrangementer i 2019, det håbede vi at kunne genoptage i 2020, men det er nu udsat til ”lysere tider”.

BESTYRELSESARBEJDE
I 2019 har der været afholdt 6 bestyrelsesmøder hos Allan med pænt fremmøde.
Tingluti har nu 65 medlemmer.

PUBLIKATIONSFONDEN
Da Danish Music Awards Folk/World ikke blev afholdt i 2018, besluttede Publikationsfonden at uddele 2 priser da eventet blev afholdt den 10. november 2019.
Tinglutiprisen tilfaldt ”Fløjte Henning” Henning Laurent-Lund og Fonden Folkemusikarkivet Hogager.

Generalforsamlingen den 22.3.2020 var vi desværre nødt til at skubbe til i dag, den 6.9.2020, da Statsministeren ”lukkede landet ned” den 11.3.2020 pga. pandemien Covid19. Al undervisning endte med at blive aflyst for resten af sæsonen. Lærerne fik udbetalt deres honorar for hele sæsonen, og deltagerne har fået tilbud om tilbagebetaling, beregnet fra nedlukningen til sæsonafslutning.
Tingluti har søgt om tilskud fra regeringens hjælpepakke – vi har foreløbig modtaget 70% af det ansøgte beløb. Resten udbetales efter regnskabsåret 2020´s afslutning.
Den kommende sæson ser dyster ud for nogle hold. Allan har bedt kommunen om hjælp til egnede lokaler for Gunnis kor, Leifs og Lises hold, da lokalerne er for små i Osramhuset.
International folkedans kan ikke gennemføres på sædvanlig måde, da man ikke må skifte dansepartner den pågældende aften, således er dansene ikke koreograferet.
Vi håber, at vi her på generalforsamlingen kan drøfte, om vi evt. kan etablere anden dans om mandagen. Balkan og skotsk er foreslået, og Allan kan fortælle om de nye regler i Osramhuset.

På bestyrelsens vegne
Tove Madsen

dof