Om os

Årsberetning 2018

BESTYRELSENS BERETNING 2018

AFTENSKOLEN
I 2018 var der et deltagerantal på 341.
I 2017 var deltagerantallet 327.
Gunni Torps Balkankor er kommet godt i gang.
Der er et vigende antal deltagere til Skotsk dans, men nok til at kunne oprette et hold.
Allans helbred har tilladt ham at undervise mere, og det glæder os, også at vi har gode afløsere, når der er brug for det.

LOKALESITUATIONEN
Københavns kommune forlængede bookingerne med et år, da der skulle indføres et nyt bookingsystem, Foreningsportalen. Københavns kommune har som noget nyt indført timegebyr for brug af kommunens lokaler gældende fra 1.7.2019.
Det er en udfordring hver gang, der indføres et nyt system, så Allan har måttet ty til hjælp udefra, og der er nu booket lokaler i det nye system.

AKTIVITETER I 2018
Danstingsudvalget har afholdt 6 Dansting i 2018 og med pænt fremmøde.  Udvalget skal have stor ros for det store arbejde de gør, der skal laves aftaler med undervisere og orkestre, og der bliver sørget for fortæring. Ikke nok med det, der har været problemer med den automatisk døråbner, så Niels Henning har stået vagt ved døren, så alle kunne komme ind.
Publikationsfonden har, efter ansøgning, givet kr. 6.000,- til afholdelse af Dansting.
Da dansesæsonen sluttede foråret 2018, arrangerede Lise Morris og Niels Henning Munksgaard 2 x sommerdans, hvilket var meget vellykket og med deltagere udefra.
Gunni Torps balkankor holdt en minikoncert i Cafe Skjold den 5.12.2018.
Vi har holdt to debatskabende aktiviteter i 2018:
Havedans i Lene Abros have, Meditativ havedans og praktisk økologi, med foredrag af Rikke Lundsgaard fra Danmarks Naturfredningsforening.
Benny Andersen døde i 2018, vi valgte at afholde et arrangement med Bodil Heister om Benny Andersens betydning for den danske sangskat.

BESTYRELSESARBEJDE
I 2018 har der været afholdt 6 bestyrelsesmøder hos Allan med pænt fremmøde.
I 2018 deltog Bente, Jes og Tove i DOF, Region Hovedstadens årsmøde – det foregik på rockmuseet i Roskilde – musik skal der til.
Bente har taget sig af Persondataforordningen GDPR for ansatte og medlemmer.
Bente og Else har været i Roskilde hos DOF til information vedrørende et nyt administrationssystem, som også indeholder bogholderisystem.
Tingluti Forening har nu 67 medlemmer.

PUBLIKATIONSFONDEN
Tingluti Publikations Fond og Tinglutis Folkemusik Fond er nu lagt sammen, vedtægterne blev vedtaget og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer under den stiftende generalforsamling den 15.1.2019.
Da alle bestyrelsesmedlemmerne ikke var til stede, vil vedtægterne, når alle har underskrevet dem, blive sendt til Erhvervsstyrelsen.
Publikationsfonden har skattefritagelse indtil 2022, navnet vil ikke blive ændret til Tingluti Folkemusik Fond før herefter.
Bestyrelsen består nu af
Ole Jungshoved, formand
Niels Christensen, næstformand
Ebbe Nielsen, kasserer
Else Toft, sekretær
Roland Henriksen
Jørgen Christoffersen
Fin Alfred Larsen
Jørgen Jakobsen
Michael Barnwell
Tove Madsen
Næste bestyrelsesmøde i Publikationsfonden den 23.4.2019.

På bestyrelsens vegne
Tove Madsen

dof