Om os

Årsberetning 2017

BESTYRELSENS BERETNING 2017

AFTENSKOLEN
I 2017 var der et deltagerantal på 327.
I 2016 var deltagerantallet på 338.
Nedgangen skyldes især, at vi ikke har Mandagsorkestret mere. De har valgt at spille et andet sted.
George Mihalaches forsøg på at oprette et sigøjner-/romaorkester, eksisterede kun i forårssæsoner 2017. Der var for få deltagere til, at det kunne fortsætte.
Gunni Torp ønskede at oprette et Balkankor. Det kom i gang i efterårssæsonen med 7 deltagere.
Vores aftenskoleleder Allan Blok har ikke kunnet undervise hele sæsonen, men vi har været så heldige, at Lars Juhl har kunnet vikariere for Allan.

LOKALESITUATIONEN
Lokalerne, der ellers skulle fornyes i januar 2018 for endnu en toårsperiode, er forlænget med et år. Københavns kommune skal implementere et nyt bookingsystem i foråret 2018.

AKTIVITETER I 2017
I maj måned arrangerede Gunni Torp et weekendkursus i Roma- og balkansange, det var en stor succes.
Vi har afholdt et debatskabende arrangement i 2017 med Jamie Fox og Christian Bugge. Det var også en stor succes. De sluttede af med spil til dans sammen med Steen Jagd.
Da dansesæsonen sluttede i foråret 2017, arrangerede Niels Henning Munksgaard sommerdans 3 gange. Det var en succes, og der kom flere, som vi ellers kun kender fra Danstinget.
Dansting har været afholdt 7 gange og med pænt fremmøde.
Tingluti Folkemusik Fond har, efter ansøgning, givet kr. 6.000 til afholdelse af Dansting.
Tingluti Publikationsfond har tildelt Lene Abro Tinglutiprisen 2017. Hun har netop været i Aarhus for at modtage den. Vi gratulerer!

BESTYRELSESARBEJDE
I 2017 har der været afholdt 7 bestyrelsesmøder -fortrinsvis hos Allan, hvor vi udover de daglige udfordringer har diskuteret hjemmesiden.
Bente har deltaget i kurser om hjemmesiden, og hun har lavet vores nye hjemmeside. Som I sikkert har bemærket, har hun også beskrevet Tinglutis historie og lagt billeder ind - et fantastisk flot resultat.
Tingluti forening har nu 69 medlemmer.

TINGLUTI FONDEN
Sammenlægning af Tingluti Publikationsfond og Tingluti Folkemusik Fond fremgår af dagsordenen.

På bestyrelsens vegne
Tove Madsen

dof