Om os

Årsberetning 2016

BESTYRELSENS BERETNING 2016

AFTENSKOLEN
I 2016 var der et deltagerantal på 338.
I 2015 var vi i alt 370 deltagere.
Der var for få tilmeldte til at kunne danne hold for Bollywood og Mavedans.
Vi prøvede at oprette et sigøjner/romaorkester med George Mihalache til efterårssæsonen, men kun 4 tilmeldte sig.  Orkestret kom i gang i forårssæsonen 2017.
Vores aftenskoleleder Allan var sygemeldt i et par måneder 2016, Bente Lindboe og Else Toft overtog nogle af hans opgaver.
Da Allan ikke har kunnet undervise i efterårssæsonen, har mandagsholdet haft forskellige undervisere.

LOKALESITUATIONEN
Lokalerne, der søges for 2 år af gangen, fik vi først endelig besked om den 23. juni 2016 – så nu ved vi, hvor vi kan være også i 2017.
Dansting har et par gange måttet afholdes i Stuen. Vi bliver forvist til stueetagen, hvis der skal være større arrangementer på 1. sal.

AKTIVITETER I 2016
Danstinget er generelt godt besøgt, vi har søgt om tilskud fra Tingluti Fonden, men trods gentagne rykkere, har vi hverken fået svar eller penge fra Fonden.  Det afholder os ikke fra at søge igen for 2017.
Vi har haft debatskabende arrangement i foråret med Henrik Goldschmidt og Anders Singh Vesterdahl.
Det var velbesøgt og en stor succes.
I efteråret havde vi debatskabende arrangement med George Mihalache og Vasile Alexandru om sigøjner/roma-musik. Det var også velbesøgt og en stor succes.
Som noget nyt fik medlemmer af Tingluti Forening rabat på entreen til dette arrangement.
Lise og Niels Henning arrangerede igen i år en Kattingetur, og for sidste gang.  Vi takker for det store arbejde de har lavet for os. Det har været meget vellykkede weekender.
Nu er det op til andre at beslutte, om de vil tage tråden op.

BESTYRELSESARBEJDET
Bestyrelsen har holdt 6 møder hjemme hos Allan, hvor vi udover de daglige udfordringer har drøftet vores vedtægter vedrørende medlemskabet – resultatet ses i indkaldelsen.
Bente og Else har været på kursus i registreringssystemet DOFPro.
Bente har deltaget i DOFs hjemmesidetilbud Vuptiweb, da vi ønsker en mere up to date udgave, og den opsætning vi har set, ser lovende ud.
Som noget nyt har vi målrettet opfordret brugere af Tingluti til at melde sig ind i Tingluti Forening med det resultat, at vi nu er 70 medlemmer.

LÆRERMØDE
Der har været holdt et lærermøde.
En af vore lærere, Steen Jagd Andersen blev i foråret 2016 udnævnt til Rigsspillemand. Allan og Bente var ude at lykønske ham sammen med hans tirsdagshold.

DRAGTERNE
De dragter Tingluti havde liggende er blevet bragt ud til Dorte Petersson, som har indlemmet dem i sin dragtsamling.

TINGLUTIFONDEN
Vi har fået udkast til Vedtægter for Tingluti Folkemusik Fond – sammenlægning af Tingluti Folkemusikfond og Tingluti Publikationsfond.
Der har ikke været afholdt møder i det forgangne år, men iflg. mailkorrespondance mellem Tingluti Publikationsfond og advokaten, kan vi se, at advokaten forsøger at få en underhåndsgodkendelse fra Civilstyrelsen.

På bestyrelsens vegne
Tove Madsen

dof