Om os

Årsberetning 2015

BESTYRELSENS BERETNING 2015


AFTENSKOLEN
I 2015 fik vi næsten stabiliseret antallet af deltagere. I 2015 var der 370 deltagere mod 380 i 2014.
Begynderholdet fortsatte hele 2015 dog med få deltagere. Desværre var der ikke nok i forårssæsonen 2016, så holdet er blevet lukket.


LOKALESITUATIONEN.
Den er stadig håbløs, specielt kommunens booking system. Skolelederen har i februar 2016 booket lokaler til alle hold for de kommende 2 år. Vi får først svar i maj måned, om vi får vore ønsker opfyldt.
Kommunen er heldigvis i gang med at ændre deres system, og efter formandens mening er deres forslag betydelig bedre end det nuværende.


AKTIVITETER I DET FORLØBNE ÅR.
Danstinget har også siden sidste generalforsamling været velbesøgt. Vi søgte og fik i 2015 4.000 kr. fra Tingluti Fonden. Dette betød, at Dansting stadig kan være et gratis arrangement. Vi vil søge fonden om 6.000 kr. i 2016.
Det er blevet afholdt en velbesøgt afskedsreception for Else Hartzberg i Kulturhus, Tomsgårdsvej.
Else Hartzberg har undervist i Tingluti i 30 år.
Kattinge weekenden blev et vellykket arrangement med 35 deltagere. 
Allan og Mari-Ann afholdt også deres årlige tur til Thy. Der deltog 26 personer fra foreningen.
Vi har haft et debatskabende arrangement med Anne Mette Nielsen og Ib Oscar Jørgensen. Der var 30 deltagere og arrangementet forløb fint.


BESTYRELSESARBEJDET.
Der har været afholdt 5 hyggelige bestyrelsesmøder hjemme hos Allan Blok. Ligesom sidste år har der ikke været de store udfordringer at tage stilling til bortset fra budgetforhandlingerne.


LÆRERMØDE.
Der er i årets løb blevet afholdt et lærermøde.


TINGLUTI FONDEN
I 2015 er der holdt 1 møde samt 2 møder med Publikationsfonden om sammenlægning af de to fonde.
Bestyrelserne i begge fonde har fået strikket vedtægter sammen, som alle er enige om. Vedtægterne ligger hos advokaten til godkendelse. Vi er blevet enige om, at fondens navn bliver Tingluti Folkemusik Fond, og vi fortsætter med Publikationsfondens cvr. nr.
Publikationsfonden uddelte i november 2015 Tingluti prisen til George Mihalache (Calibut band)


På bestyrelsens vegne
Niels Henning Munksgaard

dof