Om os

Årsberetning 2014

BESTYRELSENS BERETNING 2014

I forhold til 2013 har 2014 været et roligt år.

AFTENSKOLEN

I 2014 havde vi igen en nedgang i antal deltagere. I foråret fra 269 til 206, i efteråret fra 210 til 173. Nedgangen i efteråret skyldtes bl.a. Veteranholdet og Torsdagstosserne, der ikke blev oprettet på grund af manglende tilmeldinger. Instrumentalholdene er blevet kraftigt reduceret fra 9 til kun 3 i efteråret 2014.

Det positive er, at vi fik startet et begynderhold i Dansk/international Folkedans i efteråret 2014 med 6 deltagere. Suppleret med nogle mandagsdansere kom det til at fungere. I foråret er der 11 tilmeldte til dette begynderhold.

Foråret 2015 har det samme antal deltagere som efteråret 2014, hvilket vil sige ca. 20 færre end året før, når vi ser bort fra sommerholdet.
Vi må håbe, at bunden er nået, og vi ser gerne, at der kommer nogle flere.

Vi prøvede at starte et korhold samt et hold med stemmetræning, men der kom for få tilmeldinger.

KULTURSKOLEN

Denne er stoppet. dog kan man tilmelde sig hos FOF Brøndby/Rødovre, hvor Allan Blok også er skoleleder, og få 25 kr. i rabat.

LOKALESITUATIONEN

Der er ikke noget særlig nyt om vor lokalesituation.

Det skotske hold er flyttet fra Bispebjerg Bakke til Tomsgårdsvej.

Vi har sendt et par breve til Københavns Kommune vedr. aflysninger m.v., men har bare fået negative tilbagemeldinger. Kommunen foretrækker Heavy Rock frem for folkedans, de unge frem for de gamle som os.

Dog er de i gang med et nyt bookingsystem. Det betyder, at vi ikke her i foråret skulle bestille lokaler for de næste 2 år. Vi får de samme lokaler, som vi bestilte for 3 år siden. Man kan tidligst bestille nye lokaler til foråret 2016.

Det kræver gode evner at forudse, hvad vi har brug for 3 år frem i tiden. Vi må håbe, at de udvikler et bedre bookingsystem.

AKTIVITETET I DET FORLØBNE ÅR.

Danstinget fortsatte succesen med fint besøg til alle arrangementer.

Danstinget har været afholdt uden entré, men pga. vor dårlige økonomi har der været forslag fremme om at tage entré. På den baggrund har vi søgt Tinglutifonden om tilskud på 4.000 kr. til aflønning af musikere og igangsættere. Vi fik bevilget de 4.000 kr.

Aftenskolefester er der desværre ikke blevet afholdt i 2014, men håbet er stadig, at vi kan afholde mindst én i 2015.

Kattingeweekenden var også i år en succes. Vi var 36 lørdag aften. På weekenden var der herlig levende musik, masser af dans og dejlige gåture. Enkelte sprang dog gåturen i Boserup Skov om lørdagen over for at gå til Herslevs Bryghus og smage deres dejlige øl.

Vi har i 2014 haft et debatskabende arrangement omkring musik fra Balkan med Anne Mette Nielsen og Ib Oscar Jørgensen. De ca. 30 deltagere fik en dejlig og informativ aften.

Vi deltog i Kulturhavn-arrangementer i august 2014. Det var opmuntrende, at der mødte mange fra Tingluti op, men tidspunktet, søndag kl. 12, havde ikke lokket mange andre gæster til Islands Brygge, så besøget ude fra var noget magert. Vi deltager ikke i Kulturhavn 2015, da formanden er forhindret i at stå for Tinglutis deltagelse.

BESTYRELSESARBEJDET

Der har i 2014 været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Der har ud over vor økonomi ikke været de store udfordringer at tage stilling til, så det har været fredelige og hyggelige møder.

Jes Hansen og Bente Lindboe påtog sig jobbet med at få fundet ud af, hvad Tingluti har opmagasineret i kælderen i Osramhuset. De har lavet en liste over vore ting, så vi har fået styr på det.

LÆRERMØDE

Der blev afholdt et lærermøde i januar 2014, som blev omtalt i sidste års beretning.

TINGLUTIFONDEN

Vi har haft et møde den 3. marts 2015, hvor det blev besluttet at bevilge 4.000 kr. til et kulturelt arrangement i Veteranforeningen i 2014, og som før nævnt 4.000 kr. til Danstinget i 2015.

Det blev også besluttet, at vi skal afholde et møde i den nærmeste fremtid med Publikationsfonden om en eventuel sammenlægning.
Hvis vi bliver enige om en sammenlægning, skal det godkendes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i Tingluti.

Publikationsfonden uddelte i november 2014 Tingluti-prisen til Musik over Præstø Fjord.

Til sidst kan jeg nævne, at vi er 48 medlemmer i Tingluti Forening.

På bestyrelsens vegne
Niels Henning Munksgaard

dof