Om os

Årsberetning 2013

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen den 16. marts 2014.
 
Det sidste år har været anderledes end de foregående, da vi både har fået en ny skoleleder, Allan Blok, og en ny formand, Niels Henning Munksgaard

AFTENSKOLEN.
Ib Oscar Jørgensen sagde sit job op til fratræden ved udgangen af maj måned 2013, og da Allan var ledig på arbejdsmarkedet har vi ansat ham fra 1. juni 2013.
Tingluti holdt en afskedsreception den 31. maj både for Ib, som afgående skoleleder, Anne-Mette Nielsen som afgående formand og at hun desværre holdt op som underviser samt for Niels Worm, som pga.. sygdom måtte stoppe som underviser. Det var en hyggelig og velbesøgt eftermiddag.
Ib har været meget behjælpelig med at sætte Allan ind i sagerne, specielt i EDB systemerne og det vil vi takke ham meget for.
Aftenskolen har desværre stadig færre deltagere. I foråret var der 269 deltagere, i efteråret 210 og i foråret 2014 er der pt. 192 deltagere. Der er dog mulighed for flere, hvis der oprettes sommerhold.
Der har generelt været færre på holdene, men der er også flere hold der ikke er blevet oprettet.
Det gælder bl.a. de hold Anne-Mette Nielsen og Gunni Torp havde. Da de begge stoppede som undervisere.
Men tangoholdet blev ikke til noget i efteråret og Bollywood begyndere blev ikke til noget i foråret.
Noget positivt er der også, da vi fik startet et veteranhold hvor der var 15 i efteråret og der er 12 i foråret.
Vi vil i efteråret prøve, at starte et begynderhold i dansk/international dans og evt. et begynderhold i svenske danse og et hold med græske danse.

SOM NOGET NYT.
Kulturskolen og Skagensrejsen. Begge dele laves i samarbejde med FOF Brøndby. Der er 3 rundvisninger, hvor af den ene er afholdt, og 2 i den nærmeste fremtid. Rejsen bliver også til noget.

LOKALESITUATIONEN.
Den er ikke blevet bedre i år Tværtimod. Vort skotske hold på Bispebjerg Bakke fik før jul besked om, at de ikke kunne bruge lokalerne efter nytår. Kommunen anviste dem et andet lokale, som var ubrugeligt. Men så fik man alligevel lov til at forsætte på Bispebjerg Bakke, dog mod at vi skulle betale 300 kr. pr. gang. Det har vi nødtvungent accepteret. Der er et ledigt lokale i Valhalsgade, som skotskholdet kunne bruge på den tid de normalt danser. Imidlertid er dette lokale booket uden dog at blive benyttet og med de stive kommunale regler kan det ikke laves om. Formanden er i gang med at kontakte politikere om disse regler, og vi opfordrer andre til også at kontakte politikerne.
Andre lokaler. Vi har undersøgt mulighederne for at kunne få lokaler dels på det gamle Sankt Josephs hospital, men her kunne vi måske få et lokale hver anden torsdag. Dels har vi undersøgt muligheden i det gamle posthus på Jyllingevej, men det er privat ejet. Kommunen ønsker at alle aktiviteter skal foregå i deres egne lokaler. Begge disse forslag kom på idemødet. Kulturhuset på Tomsgårdsvej bliver efter hvad vi har hørt også indskrænket, så der er kun er 2 lokaler der kan lånes.

AKTIVITETER I DET FORLØBNE ÅR.
Vi havde et godt og velbesøgt idemøde den 27. oktober 2013. Der kom mange gode ideer frem og vi kigger jævnligt på listen. Ideerne om lokalesituationen har vi undersøgt som før nævnt. Der var også forslag om sociale aktiviteter. Det er vi dog lidt tilbageholdne med pt. da vi skal betale 300 kr. pr time for at bruge lokalerne i Valhalsgade. Vi skal f.eks. også betale 900 kr. for leje af lokaler til denne generalforsamling.
Dansting har i år været overraskende godt besøgte. Så det har været en stor fornøjelse at deltage i dem. Vi har et mindre problem med Danstinget i april måned. Da den store sal skal bruges til noget andet, så vi er blevet forvist til den lille sal i stueetagen. Bestyrelsen vil takke Danstingsudvalget for et godt arbejde.
Fester har der ikke været nogen af i 2013/2014. Der var reserveret fredag den 2. maj med henblik på en aftenskolefest, men da det kun er en uge efter Dansting, besluttede bestyrelsen, at vi ikke ville anvende denne reservation. Vi vil arbejde på at få mindst 1 aftenskolefest i 2014/2015.
Kattinge weekenden forløb fint, vi kom op på det antal deltagere, der var nødvendigt for at økonomien kunne løbe rundt. Det gav endda et lille overskud, der gemmes til næste år. Selve arrangementet er utrolig hyggeligt både med dansen, gåturene og de gode snakke.
Vi har som noget nyt brugt de penge vi får til debatskabende arrangementer i 2013. Vi afholdt et arrangement den 27. november 2013 med temaet den danske sangskat, hvor Anne Dorthe Michelsen og Erik Grip fortalte om deres syn på den danske sangskat. Arrangementet var godt og meget velbesøgt.
Vi laver et nyt arrangement den 14. maj 2014, hvor Anne Mette og Ib vil fortælle om Balkan og balkanmusik.
Kurser har vi ikke holdt nogen af i det sidste år. Men vi har nogle aktive folk, så Ingrid Scharnberg har arrangeret et kursus i Polskadanse den 24. og 25. maj.

KULTURHAVN.
Tingluti har meldt sig til at deltage i Kulturhavns arrangementet den 2. og 3. august 2014. Lars Juhl vil stå for instruktionen og vi håber at mange dansere vil troppe op til dette arrangement. På nuværende tidspunkt ved vi ikke hvilken af dagene og hvad tid det bliver.

BESTYRELSESARBEJDET.
Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder. Fast punkt på hvert bestyrelsesmøde har været vedtægtsændringer og resultatet kan høres senere. Derudover har vi brugt megen tid på lokalesituationen og nye tiltag i Tingluti. Vi har været lidt hæmmet i vort arbejde, da flere bestyrelsesmedlemmer har været syge. Modsat har vi nu fået en lærerrepræsentant i bestyrelsen, da Lisa Bügel Jørgensen, som underviser i Tribal Style Bellydance, var interesseret i at være med i bestyrelsen. Så skal det siges til de der ønsker at stille op til bestyrelsen, at vi har nogle hyggelige møder, især de sidste som er afholdt hjemme hos Allan.

LÆRERMØDE.
Vi har i januar måned afholdt et lærermøde. Det første i mange år. Der var et meget pænt fremmøde af vore lærere. Bestyrelsen deltog også i dette møde. Det var et godt møde, og det blev aftalt at holde et lignende næste år.

TINGLUTI FONDEN.
Det er endelig lykkedes at holde et møde i Tingluti Fonden. Det blev afholdt hos fondens formand Niels Christensen den 5. marts 2014. Der ikke de store midler at gøre godt med, men der blev uddelt 10.000 kr. til gruppen Himmerland og 5.000 kr. som underskudsgaranti til det Polskakursus, der skal afholdes i maj måned.
Der findes også en anden fond der hedder Tingluti Publikationsfond. Der arbejdes på, at få de to fonde slået sammen. Publikationsfonden uddelte Tingluti Prisen til Den 2. Radio ved Danish Music Awards Folk i november måned 2013
Man kan på Den2radio på nettet høre en udsendelse om Tingluti. Der kan også høres folkemusik på Radiofolk.dk.

OFFICIEL ADRESSE
Tingluti har skiftet officiel adresse fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til Allans privatadresse. Dette af praktiske årsager. Vi havde kulturhuset før, da Ib ikke boede i Københavns Kommune, men da Allan bor i Københavns kommune er det mest praktisk, at adressen er hos ham, så alle breve til Tingluti ender der.

På bestyrelsens vegne
Niels Henning Munksgaard