GF 2022 Indkaldelse

GF 2022 Indkaldelse

                                      Indkaldelse til generalforsamling i Tingluti Forening

                                             lørdag den 26. marts 2022, kl. 16.30

Generalforsamlingen afholdes i
                                     Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N, Lille sal

Forslag til generalforsamlingen, der skal behandles under pkt. 5, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. lørdag den 12. marts.
Forslag til vedtægtsændringer kan ikke fremsættes til denne generalforsamling, da de skulle have været bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2022.

Generalforsamlingen afsluttes med hyggeligt samvær og en god pizza.
- Og så er der bal bagefter i en god times tid.

Se vedhæftede Dagsorden


                                     Samtidig indkaldes til valg af deltagerrepræsentant i bestyrelsen

                                                lørdag den 26. marts 2022, kl. 16.25

Valget afholdes samme sted som generalforsamlingen.

Iflg. vedtægterne skal der vælges en deltagerrepræsentant og en suppleant.
Indkaldelse til valg af deltagerrepræsentant gælder alle deltagere og undervisere på aftenskoleholdene uanset medlemskab af Tingluti Forening.
Alfred Voldum genopstiller.


Med venlig hilsen

Tove Madsen
Formand for Tingluti Forening


OBS!
For at kunne møde og stemme på generalforsamlingen skal du senest 3 uger før (dvs. senest 5. marts 2022) være behørigt indmeldt i foreningen. Både nye og nuværende medlemmer skal også have indbetalt medlemsafgiften på 20 kr. på Tinglutis bankkonto 5327-0306527 i Arbejdernes Landsbank. Husk at skrive dit navn. Du kan også indbetale via MobilePay til kassereren Else Toft på 1936NF. Navn skal fremgå. Kontant indbetaling kan eventuelt ske til medlemmer af bestyrelsen.

Vi gør opmærksom på, at der parkeres i gul zone frem til kl. 17.00 om lørdagen. Derefter er det gratis.
Bus 6A og M3-Cityringen kører til Skjolds Plads.

                                                                             VEL MØDT!

dof