GF 2022 Dagsorden

GF 2022 Dagsorden

                                                          DAGSORDEN

ved generalforsamlingen i Tingluti Forening, lørdag den 26. marts 2022 kl. 16.30
                                                                   
                              Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N, Lille sal          1. Valg af dirigent.

          2. Valg af referent.

          3. Bestyrelsens beretning.

          4. Regnskab og budget.

          5. Indkomne forslag.

          6. Fastsættelse af kontingent.

          7. Valg af formand – Tove Madsen genopstiller.

          8. Valg af kasserer – på valg i ulige år.

          9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 vælges i lige år og 1 i ulige år. Jes Hansen og Lars Juhl genpstiller.

          10. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant. Lise Morris og Trine Olsen genopstiller.

          11. Evt. valg af ekstern revisor. Ikke aktuelt i år.

          12. Valg af intern revisor og suppleant. Steen Petersen genopstiller som revisor. Niels
                Henning Munksgaard genopstiller som revisorsuppleant.

          13. Valg af 2 medlemmer til Tingluti Publikationsfond. Else Toft og
                Tove Madsen genopstiller.

          14. Eventuelt.

dof