GF 2021 Indkaldelse

GF 2021 Indkaldelse

                                      Indkaldelse til generalforsamling i Tingluti Forening

                                             lørdag den 11. september 2021, kl. 16.30

Generalforsamlingen afholdes i
                                     Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N, Lille sal

Forslag til generalforsamlingen, der skal behandles under pkt. 5, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. lørdag den 28. august.
Forslag til vedtægtsændringer kan ikke fremsættes til denne generalforsamling, da de skulle have været bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2021.

Generalforsamlingen afsluttes med hyggeligt samvær og en god pizza.

Se vedhæftede Dagsorden


                                     Samtidig indkaldes til valg af deltagerrepræsentant i bestyrelsen

                                                lørdag den 11. september 2021, kl. 16.15

Valget afholdes samme sted som generalforsamlingen.

Iflg. vedtægterne skal der vælges en deltagerrepræsentant og en suppleant.
Denne indkaldelse gælder alle deltagere og undervisere på aftenskoleholdene uanset medlemskab af Tingluti Forening.
Alfred Voldum genopstiller.


Med venlig hilsen

Tove Madsen
Formand for Tingluti Forening


OBS!
For at kunne møde og stemme på generalforsamlingen skal du senest 3 uger før (dvs. senest 21. august 2021) være behørigt indmeldt i foreningen. Både nye og nuværende medlemmer skal også have indbetalt medlemsafgiften på 20 kr. på Tinglutis bankkonto 5327-0306527 i Arbejdernes Landsbank. Husk at skrive dit navn. Du kan også indbetale via MobilePay til kassereren Else Toft på 61 78 31 10. Navn skal fremgå. Kontant indbetaling kan eventuelt ske til medlemmer af bestyrelsen.

Vi gør opmærksom på, at der parkeres i gul zone frem til kl. 17.00 om lørdagen. Derefter er det gratis.
Bus 6A og M3-Cityringen kører til Skjolds Plads.

                                                                             VEL MØDT!

dof