GF 2021 Dagsorden

GF 2021 Dagsorden

                                                          DAGSORDEN

ved generalforsamlingen i Tingluti Forening, lørdag den 11. september 2021 kl. 16.30
                                                                   
                              Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N, Lille sal          1. Valg af dirigent.

          2. Valg af referent.

          3. Bestyrelsens beretning.

          4. Regnskab og budget.

          5. Indkomne forslag.

          6. Fastsættelse af kontingent.

          7. Valg af formand – på valg i lige år.

          8. Valg af kasserer – Else Toft genopstiller.

          9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 vælges i lige år og 1 i ulige år. Bente Lindboe
              genopstiller.

          10. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant.

          11. Evt. valg af ekstern revisor.

          12. Valg af intern revisor og suppleant. Steen Petersen genopstiller som revisor. Niels
                Henning Munksgaard genopstiller som revisorsuppleant.

          13. Valg af 2 medlemmer til Tingluti Folkemusik Fond/Tingluti Publikationsfond. Else Toft og
                Tove Madsen genopstiller.

          14. Eventuelt.

dof