GF 2020 Genindkaldelse

GF 2020 Genindkaldelse

                                      Indkaldelse (genindkaldelse) til generalforsamling i Tingluti Forening

                                                      søndag den 6. september 2020, kl. 16.00

Generalforsamlingen afholdes i
                                               Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV, lokale A

Forslag til generalforsamlingen, der skal behandles under pkt. 5, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. søndag den 23. august.
Forslag til vedtægtsændringer kan ikke fremsættes til denne generalforsamling, da de skulle have været bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2020.

Generalforsamlingen afsluttes med hyggeligt samvær og en god pizza.

Se vedhæftede Dagsorden


                                                  Samtidig indkaldes til valg af deltagerrepræsentant i bestyrelsen

                                                             søndag den 6. september 2020 kl. 15.45

Valget afholdes samme sted som generalforsamlingen.

Iflg. vedtægterne skal der vælges en deltagerrepræsentant og en suppleant.
Denne indkaldelse gælder alle deltagere og undervisere på aftenskoleholdene uanset medlemskab af Tingluti Forening.
Alfred Voldum genopstiller.

Med venlig hilsen

Tove Madsen
Formand for Tingluti Forening


OBS!
For at kunne møde og stemme på generalforsamlingen skal du senest 3 uger før (dvs. senest den 16. august 2020) være behørigt indmeldt i foreningen. Både nye og nuværende medlemmer skal også have indbetalt medlemsafgiften på 20 kr. på Tinglutis bankkonto 5327-0306527 i Arbejdernes Landsbank. Husk at skrive dit navn. Du kan nu også indbetale via MobilePay til kassereren Else Toft på 61 78 31 10. Navn skal fremgå. Kontant indbetaling kan eventuelt ske til medlemmer af bestyrelsen.

Vi gør opmærksom på, at der er gratis parkering i København om søndagen.
Bus 21 holder ved døren. Der er indgang fra gården.

                                                                     VEL MØDT!

dof