GF 2019 Indkaldelse

GF 2019 Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling i Tingluti Forening

søndag den 24. marts 2019, kl. 16.00

Generalforsamlingen afholdes i Kulturhuset på Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV, lokale A. Indgang fra Birkedommervej.
Forslag til generalforsamlingen, der skal behandles under pkt. 5, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. søndag den 10. marts.
Forslag til vedtægtsændringer kan ikke fremsættes til denne generalforsamling, da de skulle have været bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2019.

Generalforsamlingen afsluttes med hyggeligt samvær over en pizza og et glas.


Samtidig indkaldes til valg af deltagerrepræsentant i bestyrelsen

søndag den 24. marts 2019 kl. 15.45

Valget afholdes samme sted.

Iflg. vedtægterne skal der vælges en deltagerrepræsentant og en suppleant.
Denne indkaldelse gælder alle deltagere og lærere på aftenskoleholdene uanset medlemskab af Tingluti Forening.
Alfred Voldum genopstiller.


Med venlig hilsen
Tove Madsen
Formand for Tingluti Forening

OBS!
For at kunne møde og stemme på generalforsamlingen skal du senest 3 uger før (dvs. senest 3. marts 2019) være behørigt indmeldt i foreningen. Både nye og nuværende medlemmer skal også have indbetalt medlemsafgiften på 20 kr. på Tinglutis bankkonto 5327-0306527 i Arbejdernes Landsbank. Husk at skrive dit navn. Du kan også betale beløbet kontant til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Vi gør opmærksom på, at der er gratis parkering på parkeringspladsen ved indgangen fra Birkedommervej.
dof