Generalforsamling 2018 Indkaldelse

              INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I TINGLUTI FORENING

                               søndag den 18. marts 2018 kl. 16.00

Generalforsamlingen afholdes i Kulturhuset på Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV, lokale A. Indgang fra Birkedommervej.

Forslag til generalforsamlingen, der skal behandles under pkt. 5, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. søndag den 4. marts.
Flere forslag til vedtægtsændringer kan ikke fremsættes til denne generalforsamling, da de skulle have været bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2018.

Se Dagsorden her

I forbindelse med punkt 5.1 på dagsordenen kan foreningens medlemmer rekvirere udkast til vedtægter for den sammenlagte fond ved at sende en mail til foreningens sekretær på bente.lindboe@youmail.dk


Samtidig indkaldes til valg af deltagerrepræsentant i bestyrelsen søndag den 18. marts 2018 kl. 15.45

Valget afholdes samme sted.
Iflg. vedtægterne skal der vælges en deltagerrepræsentant og en suppleant.
Denne indkaldelse gælder alle deltagere og lærere på aftenskoleholdene.
Alfred Voldum genopstiller.

Med venlig hilsen

Tove Madsen
Formand for Tingluti Forening


OBS!
For at kunne møde og stemme på generalforsamlingen skal du senest 3 uger før generalforsamlingen (dvs. senest 25. februar 2018) være behørigt indmeldt. Både nye og nuværende medlemmer skal også have indbetalt medlemsafgiften på 20 kr. på Tinglutis bankkonto 5327-0306527 i Arbejdernes Landsbank. Husk at skrive dit navn. Du kan også betale beløbet kontant til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Vi gør opmærksom på, at der er gratis parkering på parkeringspladsen ved indgangen fra Birkedommervej.

dof