Generalforsamling 2018 Dagsorden

Generalforsamling 2018 Dagsorden

                                           DAGSORDEN

ved generalforsamlingen i Tingluti forening, søndag den 18. marts 2018 kl. 16.00

                i Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35, lokale A, 2400 København NV
                                     (indgang fra Birkedommervej)


1.  Valg af dirigent.

2.  Valg af referent.

3.  Bestyrelsens beretning.

4.  Regnskab og budget.

5.  Indkomne forslag.

5.1 Bestyrelsens forslag til Tingluti Forenings godkendelse af at Tingluti Folkemusik Fond sammenlægges med Tingluti Publikationsfond.

Som oplysning kan nævnes: At bestyrelsen i Tingluti Folkemusik Fond har vedtaget sammenlægningen, og at Tingluti Publikationsfond på sin generalforsamling i oktober 2017 har vedtaget at udvide bestyrelsen, således at hele bestyrelsen i Tingluti Folkemusik Fond indgår i Tingluti Publikationsfonds bestyrelse, som udvides fra de nuværende 5 medlemmer til 12 medlemmer.

Tingluti Publikationsfonds bestyrelse vil på den førstkommende ordinære generalforsamling stille forslag om at ændre navn til
TINGLUTI FOLKEMUSIK FOND.


5.2 Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter:

       § 4.5, 13

              4.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter
                    13. Valg af 2 medlemmer til Tingluti Folkemusikfond

ændres til

             4.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter
                   13. Valg af 2 medlemmer til Tingluti Folkemusik Fond/Tingluti Publikationsfond

       § 13.2 

             Ved opløsning af foreningen tilfalder aktiver i efterfølgende prioriterede orden Tingluti Folkemusikfond, Tingluti Publikationsfond eller andet folkemusikalsk arbejde efter generalforsamlingens beslutning.

ændres til

             Ved opløsning af foreningen tilfalder aktiver i efterfølgende prioriterede orden Tingluti Folkemusik Fond/Tingluti Publikationsfond eller andet folkemusikalsk arbejde efter generalforsamlingens beslutning.


6.    Fastsættelse af kontingent.

7.    Valg af formand – Tove Madsen genopstiller.

8.    Valg af kasserer – på valg i ulige år.

9.    Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 vælges i lige år og 1 i ulige år.
       Jes Hansen og Jette Petterson genopstiller.

10.  Valg af 1. suppleant og 2. suppleant. Lars Juhl og Ole Dønvig genopstiller.

11.  Evt. valg af ekstern revisor.

12.  Valg af intern revisor og suppleant.  Steen Petersen og Aase Gavnholt genopstiller.

13.  Valg af 2 medlemmer til Tingluti Folkemusik Fond/Tingluti Publikationsfond. Else Toft og Tove Madsen genopstiller.

14.  Eventuelt.

dof