Corona

Corona

Undervisningen har været aflyst fra og med nedlukningen den 12. marts 2020 og resten af sæsonen.

Vi starter holdene igen i september efter sædvanlig orden. Visse hold kan dog få ændrede forhold.

Deltagerbetalingen for aflyste undervisningstimer i forårssæsonen vil blive tilbagebetalt mod oplysning af kontonummer til kasserer Else Toft på e-mail: toftelse@gmail.com senest den 30. juni d.å.

Kulturministeriets hjælpepakke dækker op til 90% af tabt deltagerbetaling for aftenskolen.

Vi følger myndighedernes henstilling og støtter op om bestræbelserne på at dæmpe udbredelsen af smitten.

Pas godt på jer selv og hinanden.

dof